La competencia general de este título consiste en desarrollar, implantar, documentar y mantener aplicaciones informáticas multiplataforma, utilizando tecnologías y entornos de desarrollo específicos, garantizando el acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de «usabilidad» y calidad exigidas en los estándares establecidos.

Titulu honen gaitasun orokorra plataforma anitzeko aplikazio informatikoak garatu, ezarri, dokumentatu eta mantentzea da, berariazko garapen-teknologiak eta -inguruneak erabiliz, datuetarako sarbidea modu seguruan bermatuz eta ezarritako estandarretan eskatzen diren «erabilgarritasun» eta kalitate-irizpideak betez.